دارم سایت رو آپدیت میکنم، با یه آپدیت خفن برمیگردم 😉

دارم سایت رو آپدیت میکنم،
با یه آپدیت خفن برمیگردم 😉

wp_die("Upgrading in progress ...", "Maintenance");