پیش سفارش وبسایت

3٫000٫000 تومان


لطفا پس از تایید پشتیبانی و تنها در صورتی که از شما درخواست شده است محصول جاری را جهت انعقاد قرارداد خریداری فرمایید اقدام به خرید و پرداخت کنید. در غیر اینصورت سفارش شما با کسر کارمزد عودت داده میشود. لطفا پس از اتمام پروسه خرید شماره سفارش را به پشتیبانی اعلام کنید.


توجه داشته باشید پرداخت این مبلغ به منزله تسویه حساب نمیباشد و تنها بیعانه شروع پروژه است.فهرست